Wat kun je doen als je een bindend studieadvies van de Rijksuniversiteit Leiden hebt gekregen?*

Let op:

Lees in ieder geval ook de universitaire pagina's over het bindend studieadvies. Met name de pagina over het definitieve advies in augustus is erg nuttig.

A

Ik ben er zeker van dat ik de betreffende opleiding aan de Leidse universiteit nooit wil vervolgen.

Je hoeft niets te doen. Het bindend studieadvies zal je nooit in de weg zitten.

 

B

Ik ga de betreffende opleiding aan de Leidse universiteit de komende vier jaar niet vervolgen.

Je hoeft niets te doen. Het bindend studieadvies zal je niet in de weg zitten, omdat de Leidse universiteit bij de minister gaat regelen dat een bindend studieadvies maar vier jaar geldig blijft. Pas op: dit is nog niet geregeld! Mocht je eerder aan een studie willen beginnen, dan zul je de Leide universiteit om dispensatie moeten vragen. Informeer daarover nu al bij de betreffende opleiding, en laat het schriftelijk bevestigen.

 

C

Ik ga een nieuwe opleiding aan de Leidse universiteit doen, maar wil nog wel een aantal vakken van de betreffende opleiding volgen.

Vraag of je bij de betreffende opleiding nog wel vakken mag volgen, en welke vakken dat dan zijn. Vraag ook aan je nieuwe opleiding of je van hen vakken mag volgen bij de betreffende opleiding. Laat het schriftelijk bevestigen.

 

D

Ik ga een nieuwe opleiding aan een andere universiteit of hogeschool volgen, maar wil nog wel een aantal vakken van de betreffende opleiding volgen.

Ga na of de betreffende opleiding toestaat dat studenten van een andere instelling vakken volgen. Zij kunnen je normaal niet weigeren, omdat je je normaal als student voor die opleiding mag inschrijven. Door het bindend studieadvies mag je dat nu niet meer.

Als je van de betreffende opleiding als student van een andere instelling geen vakken mag volgen, schrijf je dan bij een andere Leidse studie als student in en lees ook C. Let op: schrijf je in voor een studie die je absoluut nooit wil volgen. Je krijgt na een jaar voor die studie namelijk ook een bindend studieadvies!

 

E

Ik heb me voor 1 januari uitgeschreven, dus er is voor mij niets aan de hand.

Dit is niet helemaal waar. Als je studiefinanciering hebt gekregen, krijg je geen schuld. Maar je diplomatermijn is gewoon ingegaan! Dus normaal zes jaar na de start van de eerste studie moet je een diploma hebben gehaald. Je hebt dus nog maar vijf jaar voor een nieuwe studie.

De voorlichting van de Leidse universiteit is op dit punt heel slecht geweest. De universiteit heeft vaak gezegd dat uitschrijven voor 1 januari geen gevolgen heeft voor de studiefinanciering. Meldt dus alsnog (zo snel mogelijk) studievertraging aan bij de studentendecaan. Als je vertraging oploopt bij een andere studie, kan dan door de instelling studiefinanciering worden betaald.

 

F

Mijn bindend studieadvies is onterecht.

Het is heel goed mogelijk dat er fouten zijn gemaakt bij het uitdelen van bindende studieadviezen. Ga snel naar je opleiding en leg ze uit hoe het volgens jou zit.

Als je ziek bent geweest, of je hebt vervelende dingen meegemaakt het afgelopen jaar, leg dat dan uit. Als je dat niet bij de opleiding wilt doen, kun je ook naar de studentendecanen, studentenartsen of studentenpsychologen gaan.

Vraag of ze alles snel willen bekijken en herzien. Lukt dat, vraag dan een schriftelijk bewijs dat je je studie mag vervolgen. Lukt het niet, ga dan direct in beroep! Doe dat ook als ze niet snel kunnen uitzoeken of je gelijk hebt, want anders verloopt je beroepstermijn!

 

G

Mijn bindend studieadvies is terecht, maar ik wil wel mijn studie vervolgen.

Of het bindend studieadvies terecht is, hangt af van je interpretatie. Het is een zware maatregel om een student de toegang tot zijn studie te verbieden. De universiteit moet daarbij aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan:

Aan al deze dingen kan van alles schorten, zeker in het eerste jaar dat het bindend studieadvies is ingevoerd. Heb je het idee dat iets beter had gemoeten, dan kun je in beroep gaan. Let op: de universiteit mag geen fouten maken. Als jij zelf ook fouten hebt gemaakt, kun je toch in beroep gaan.

Denk eraan dat het bindend studieadvies door de universiteit wordt gezien als een hulp bij de studiekeuze! Het is absoluut geen straf. Het gaat dus niet om prestaties in het verleden, maar om verwachtingen in de toekomst. De prestaties in het verleden worden alleen gebruikt om de verwachting te voorspellen. Als er andere dingen zijn die van invloed kunnen zijn op die verwachting, meldt ze dan!

Meer fundamenteel kun je je afvragen of de norm terecht is. Als je het idee hebt dat je wel geschikt bent voor de studie, leg dan uit waarom. De universiteit mag niet zomaar mensen wegsturen omdat ze een norm niet gehaald hebben. Als je denkt dat je de studie wel aankunt, zeg dat dan gewoon en probeer mensen ervan te overtuigen. Je kan in beroep gaan. Probeer dan docenten of anderen te vinden die ook van mening zijn dat je de studie wel kan halen. Samen sta je sterker.

 

 

* Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Ze zijn slechts bedoeld als hulp bij het bepalen van de gevolgen van een bindend studieadvies.