War on terrorism

door Joeri Oudshoorn, 10 september 2002

Het principe 'war on terrorism' is natuurlijk prima gevonden. Het legitimeert tot het gebruik van oorlogswetgeving in het dagelijks leven en daarmee grote macht aan de bevelhebber van het leger, president Bush.

Het probleem van terrorisme is dat het niet te verslaan is. Bush accepteert dat niet, en legitimeert daarmee een permanente staat van oorlog tegen alles wat potentieel gevaar op kan leveren. En daar verliest Bush doel en middelen uit het oog. Het doel is een democratische en veilige welvaartsstaat, het middel is een dictatoriale staat waarin niemand veilig is, en waar uiteindelijk geen investeringen zullen worden gedaan. Weg welvaart.

Er waren enkele wegen om juist profijt te slaan uit deze impasse.

Het hervormen en effectueren van de macht van de VN is daar een vorm van. Juist na 11 september was de bereidheid samen te werken en onderlinge conflicten even opzij te zetten enorm. Wie toen de VN de leiding had gegeven, inclusief brede mandaten, had een prachtige nieuwe wereldorde kunnen creeren.

Een tweede optie zou hebben gelegen in het wereldwijd zoeken van verbroedering. Samen werken aan een betere wereld, zonder dat direct de klootzakken worden aangepakt, had de voedingsbodem voor terrorisme kunnen verkleinen.

Maar beide opties gaan ervan uit dat de moderne mens per definitie kwetsbaar blijft voor terrorisme, en dat de moderne wereld de grootste problemen alleen samen kan oplossen.

Bush heeft die inzichten helaas nog niet.


Reacties op columns zijn van harte welkom op column@joerioudshoorn.nl.