Predestinatie

Staat de hele wereld vast, en ben je gepredestineerd? Of heb je een eigen vrije wil om keuzen te maken?

Ik geloof dat beide prima te combineren zijn door je voor te stellen dat een mens minder mogelijkheden heeft dan het universum in zijn geheel. Dat is een hele reele aanname.

Stel dat alle mogelijkheden al in het universum zijn opgenomen. Dat betekent dat de gehele wereld gepredestineerd is. Alles staat vast.

Een mens moet binnen het universum kiezen. Die keuze is reeel, en betekent dat hij in een door die keuze beinvloedde wereld andere keuzen kan maken. Dat is vrije wil.

Stel dat je een keuze wilt maken. Je kunt dan kiezen uit een ongelooflijk aantal opties. Je kiest een optie, en op dat moment verandert jouw wereld. Een andere optie had ook gekund, maar dan zou je in een andere wereld hebben gezeten. Beide werelden zijn beschikbaar in het universum, maar jij kan er maar eentje kiezen.

Deze visie is goed vol te houden wanneer we ervan uitgaan dat de wereld energie-neutraal is, dat hij uit het niets is ontstaan en er later dus ook uit het niets nieuwe werelden kunnen ontstaan.

Grappig is dat de optie van het creeren van verschillende werelden veel meer mogelijkheden oplevert.

Zo zou jij keuze A kunnen maken, en in wereld A doorleven. Maar tegelijkertijd kan jij ook keuze B maken, en een andere jij leeft dan in wereld B door.

Uitgaande van een enkele wereld is tijdreizen onmogelijk. Je zou jezelf kunnen vermoorden, en dan nooit meer als toekomstig moordenaar kunnen opgroeien. In een visie waarin het universum ruimte biedt voor meer werelden, kan tijdreizen ook een optie zijn. Jij (A) reist naar de wereld waarin je B had gekozen. Op dat moment ontstaan er twee werelden B: de wereld waarin gekozen is voor geen tijdreis, en een wereld waarin dat wel is gebeurd. In die laatste wereld kun je jezelf vermoorden, zonder dat dat onmogelijkheden tot gevolg heeft.

Ook als je keuze A of B nog niet hebt gemaakt in de tijd waarheen je reist, is er geen probleem. Er ontstaan immers meerdere werelden op het moment dat jij kiest voor tijdreizen.

Vergelijk dit systeem maar eens met een kettingbrief. Je stuurt hem door met je eigen naam, en anderen sturen hem ook weer door. Zo zijn er heel veel kettingbrieven, die allemaal veranderd kunnen worden bij het doorsturen. Als jij later een brief terug krijgt, kun je daar je eigen naam uit de lijst verwijderen, maar er blijven kettingbrieven waarin die naam wel blijft bestaan.

Deze visie op de werkelijkheid kan nog extremer worden geformuleerd. Dan zijn ook natuurwetten gebaseerd op een keuze. Wanneer wij voor deze wetmatigheid blijven kiezen, is het allemaal redelijk standaard. Maar je zou in uitzonderlijke situaties ook voor een wonder kunnen kiezen, of een ander (godheid?) zou ervoor kunnen kiezen. Ook paranormale verschijnselen, doden die weer verschijnen e.d. kunnen op deze manier verklaard worden. Je kunt zelfs het bestaan van een God of een leven na de dood ermee verklaren, al blijft het je eigen keuze of hij in jouw wereld moet bestaan.

Of je er iets mee doet of niet, dat maakt niet direct uit. Wel is het goed om je dit eens voor te stellen. Wanneer je bereid bent een totaal andere wereld voor te stellen, ook als je er niet voor kiest of kunt kiezen, kun je alleen al in je fantasie enorm veel beleven!