Muziek vrij kopieren

door Joeri Oudshoorn, laatst gewijzigd op 24 augustus 2002

Wat kan er anders?
Muziek moet vrij van rechten worden, zodat iedereen muziek naar hartelust kan kopieren en afspelen.

Waarom?
Wanneer iets te kopieren is zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, zoals digitale muziek, dan kunnen veel meer luisteraars ervan genieten als het ook gratis is. Via computers wordt nu al op grote schaal gekopieerd, en daaruit blijkt dat mensen veel meer verschillende muziek beluisteren als ze het onderling kunnen uitwisselen. Bovendien kun je je afvragen of je mensen iets mag onthouden als het kosteloos ter beschikking gesteld kan worden.
Voor muziekanten en de muziekindustrie is dit natuurlijk minder leuk. Dat zij aan het creeren van muziek geen geld verdienen (wel aan concerten e.d.) houdt echter niet in dat er geen nieuwe muziek gemaakt zal worden. Muziek maken begint als hobby, en als er later geld mee verdiend kan worden is dat meegenomen. Muziek distribueren lukt ook zonder muziekindustrie. Internet, radio en tv leveren bekendheid op, en via internet kan het gratis gecopi‘erd worden.


Ik ga graag in discussie over dit idee. Waarom is het goed of slecht? Wat zijn de gevolgen? Welke onvoorziene consequenties kan dit idee op andere tereinen hebben? Kan dit in Nederland geregeld worden, in Europa, of alleen op wereldschaal?

Reacties zijn welkom op politiek@joerioudshoorn.nl. Misschien breng je me op andere gedachten of heb je argumenten die hier niet mogen missen.