Joeri wil door!

 

Joeri: “Ik heb goed nagedacht of ik nog 4 jaar raadslid wil zijn. Politiek is maar één van de middelen om mijn doel te bereiken: een eerlijke, toekomstbestendige samenleving met een grote rol voor de burger.”

“Ik heb overwogen om me weer met initiatieven van onderop bezig te houden. Of om zelf aan de slag te gaan om huizen te verduurzamen. Of als onderzoeksjournalist de macht controleren. Maar ik kwam tot de conclusie dat ik het meeste kan bereiken in de gemeenteraad.”

“Ik wil doorgaan met de grote veranderingen die ik in de gemeenteraad in gang gezet heb. Die zijn namelijk nog niet af. De energietransitie en de lokale circulaire economie staan in de kinderschoenen, de oude bestuurscultuur verdwijnt gelukkig langzaam, maar het is nog te vroeg om te juichen.”

“Ik vind het zonde om die lijn nu los te laten. De stad en de mensen geven me de energie om er nog vier jaar vol voor te gaan. Met jouw voorkeursstem gaat het me lukken. Stem Haagse Stadspartij, nummer 9.”

“Dank, alvast!”

Dit is Joeri in de Haagse gemeenteraad

Joeri prikkelt jouw burgerkracht…

“Hagenaars hebben zelf fantastische ideeën over wat ze kunnen doen met hun straat, hun culturele of maatschappelijke initiatief of stadsgroen. Helaas kunnen ze daarmee vaak maar slecht terecht op het stadhuis. Het aangenomen experiment voor een Stadsbrede burgerbegroting is één van onze bijdragen dit te veranderen.”

… bijvoorbeeld met de burgerbegroting
“Bij de burgerbegroting bepalen burgers zelf naar welke thema’s geld moet gaan, hoeveel geld dat is en welke (zelf aangedragen) projecten daarmee gefinancierd worden. Zo kunnen bewoners los van de politiek eigen prioriteiten stellen én uitvoeren.”

“In Antwerpen werken ze al 5 jaar met een burgerbegroting. Dat werkt erg goed. Ik ben de afgelopen jaren 3 keer gaan kijken. Ik heb met Antwerpenaren, schepenen (wethouders) en ambtenaren gesproken. Nu kunnen we hun succes ook ons succes maken.”

Joeri neemt de stad mee in de raad…

“Ik woon nu 20 jaar in de Schilderswijk, ben betrokken bij lokale burgerinitiatieven en ga vaak naar acties in de stad. Op die plekken praten mensen van mens tot mens, vanuit passie en interesse. Dat neem ik mee naar de raad. Juist als politici hun pet afzetten en een echt gesprek voeren, zien ze de openingen om samen verder te komen. Vanuit je partij verdedigen mensen vaak tegengestelde ideeën, terwijl ze inhoudelijk best een compromis kunnen vinden.”

… bijvoorbeeld met het Haags Klimaatpact

“In welke andere stad kun je een zeer ambitieus klimaatpact sluiten met uiteenlopende partijen als de Partij voor de Dieren, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, ChristenUnie/SGP, D66, CDA en VVD? Het Haags Klimaatpact kon er alleen komen, omdat alle partijen buiten hun hokjes durfden te kijken. Politiek scoren werd even opzij gezet.”

Joeri overtuigt met kennis

“Burgemeester en wethouders gaan er teveel vanuit dat hun eigen partijen hun beleid automatisch steunen. Maar wettelijk is het andersom: het is de gemeenteraad die bepaalt of collegebeleid goed is. Dat heet dualisme. Veel raadsleden van coalitiepartijen zien de wethouder als de baas van de fractie. Dat kan niet. Wethouders moeten samen één standpunt uitdragen, terwijl raadsleden juist verschillende standpunten moeten vertegenwoordigen. De verschuiving van de macht van raad naar college bestrijd ik.”

… bijvoorbeeld door meerderheden te zoeken per onderwerp

“Ik geloof in verbinden op inhoud. Dat betekent dat ik in de hele gemeenteraad naar meerderheden zoek. Niet altijd alleen onder de coalitiepartners. Meerderheden zoek ik per onderwerp, op inhoud. Zo komt de keuze van alle burgers in de stad tot zijn recht, niet alleen die van de coalitie.”

Joeri controleert de macht…

“Een hoofdtaak van de raad is beleid controleren. Ik vind dat dit structureel te weinig gebeurt en heb er tijdens mijn raadsperiode aan gewerkt dit te veranderen.

… bijvoorbeeld met meer geld voor de Rekenkamer

“Tegen de wil van het college van burgemeester en wethouders hebben we meer geld voor de Rekenkamer Den Haag vrijgemaakt. Die kan nu beter onderzoek doen naar bijvoorbeeld toegankelijkheid van de zorg, subsidieverlening en daklozenopvang.”

Joeri vecht voor transparantie

“De gemeente is zich nog onvoldoende bewust van de gevolgen van de software die ze gebruikt. Die is niet flexibel, waardoor burgers en ambtenaren in de problemen komen als zich een bijzondere situatie voordoet. Zelfs beleidskeuzes zijn steeds vaker het gevolg van een softwarepakket dat is aangeschaft. Het een kan wel, het ander niet. En als het wel kan, moet vaak een heel nieuw softwarepakket aangeschaft worden. Dat kan slimmer.”

… bijvoorbeeld met open source software

“In de raad heb ik statutair laten verankeren dat de softwareontwikkeling in de coöperatie BIRGIT open source gebeurt. BIRGIT is een samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Utrecht voor de ontwikkeling en het beheer van het burgerregistratiesysteem. Voor veel mensen technisch geneuzel, maar het is de basis van de bescherming van je persoonsgegevens.”

Joeri buiten de raad

“Mijn raadswerk en persoonlijke interesses lopen in elkaar over. Een voorbeeld: ik heb een zonneboiler voor mijn huis aangeschaft, zonnecollectoren op mijn dak gelegd en de verwarmingselementen in mijn muur aangebracht. Ik ben nu van het gas af. Op vergelijkbare manier, in het groot, moet de gemeente uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn. Een ander voorbeeld: één van mijn vrijwilligersfuncties is als secretaris voor Timebank.cc. Met Timebank kan iedereen diensten onderling ruilen, met als betaalmiddel de uren die je voor anderen gewerkt hebt: een eerlijke economie in het klein.”

Stem 21 maart op Joeri Oudshoorn, kandidaat nr 9 van de Haagse Stadspartij

Deel dit artikel en help Joeri aan voorkeursstemmen: