9 D. Gastvrije demonstratiestad Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Posted Een reactie plaatsenGeplaatst in verkiezingsprogramma 2018-2022

Democratisch bestuur   D. Gastvrije demonstratiestad De maatschappelijke meningsvorming vindt voor een deel op straat plaats. Dat geldt vooral voor protesten tegen wet­ geving, overheidsbeleid of misstanden waarvoor groepen mensen aandacht willen vragen. Door de aanwezigheid van de Tweede Kamer en het parlement, ambassades en verschillende wereldorganisaties vinden er in Den Haag veel demonstraties plaats. […]

9 C. Transparantie en privacy Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Posted Een reactie plaatsenGeplaatst in verkiezingsprogramma 2018-2022

Democratisch bestuur   C. Transparantie en privacy Geen ‘Big Brother overheid’ De gemeente dient de privacy van burgers te beschermen. Het lijkt er steeds meer op dat de overheid haar burgers niet langer vertrouwt en op steeds grotere schaal tech­ nische surveillancemiddelen inzet, zie onder andere de sleepwet. Dat is een ontwikkeling die de Haagse […]

9 A. Open bestuurscultuur Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Posted Een reactie plaatsenGeplaatst in verkiezingsprogramma 2018-2022

Democratisch bestuur A. Open bestuurscultuur De Haagse Stadspartij stelt de burger centraal en wil in­spraak en samenspraak op een zo goed mogelijke manier organiseren. De ambtelijke organisatie wordt zo ingericht dat de gemeente voortdurend in contact staat met de burger. Zowel in de fase van beleidsvorming als tijdens de uitvoering van het beleid. De politiek […]

8 C. Veiligheid voor iedereen Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Posted Een reactie plaatsenGeplaatst in verkiezingsprogramma 2018-2022

Sociale en inclusieve stad Van de grote steden in Nederland is Den Haag van oudsher de stad waar arm en rijk het sterkst gescheiden van elkaar leven. Naast een stad met grote sociaaleconomische verschillen, is Den Haag historisch gezien ook een stad die veel verschillende culturen kent. Daarnaast woont er in Den Haag een bloeiende […]

8 B. Integratie en discrimatie Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Posted Een reactie plaatsenGeplaatst in verkiezingsprogramma 2018-2022

Sociale en inclusieve stad Van de grote steden in Nederland is Den Haag van oudsher de stad waar arm en rijk het sterkst gescheiden van elkaar leven. Naast een stad met grote sociaaleconomische verschillen, is Den Haag historisch gezien ook een stad die veel verschillende culturen kent. Daarnaast woont er in Den Haag een bloeiende […]

7 C. OV, vervoer per water en vlieg- verkeer Verkiezingsprogramma 2018-2022

Posted Een reactie plaatsenGeplaatst in verkiezingsprogramma 2018-2022

Een stad met meer fietsers en minder auto’s Het massale gebruik van de auto vormt een bedreiging voor een aantrek­ kelijke, leefbare en vitale stad. Voor de Haagse Stadspartij is de transitie naar duurzame mobiliteit een noodzaak. De fietser en de voetganger krijgen daarom prioriteit.   C. OV, vervoer per water en vlieg- verkeer Om […]

7 D. Verkeersveiligheid Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Posted Een reactie plaatsenGeplaatst in verkiezingsprogramma 2018-2022

Een stad met meer fietsers en minder auto’s Het massale gebruik van de auto vormt een bedreiging voor een aantrek­ kelijke, leefbare en vitale stad. Voor de Haagse Stadspartij is de transitie naar duurzame mobiliteit een noodzaak. De fietser en de voetganger krijgen daarom prioriteit. D. Verkeersveiligheid De Haagse Stadspartij wil vanaf 1 januari 2019 […]

7 A. Minder autoverkeer Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Posted Een reactie plaatsenGeplaatst in verkiezingsprogramma 2018-2022

Een stad met meer fietsers en minder auto’s Het massale gebruik van de auto vormt een bedreiging voor een aantrek­ kelijke, leefbare en vitale stad. Voor de Haagse Stadspartij is de transitie naar duurzame mobiliteit een noodzaak. De fietser en de voetganger krijgen daarom prioriteit. A. Minder autoverkeer Auto’s nemen teveel openbare ruimte in beslag […]