Verkiezingsprogramma

Inleiding

1 Stadsontwikkeling en wonen in een leefbare stad
1 A Stadsontwikkeling
1 B Wonen

2 Klimaat, duurzaamheid en dierenwelzijn in een groene stad
2 A Klimaat
2 B Duurzaamheid
2 C Groen
2 D Dierenwelzijn

Bijlage, integraal overgenomen in verkiezingsprogramma:
Haags Klimaatpact,
gesloten tussen Haagse Stadspartij, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren en SP.

3 Kunst en cultuur in een bruisende stad
3 A Kunst en cultuur
3 B Aantrekkelijke uitgaans- en evenementenstad

4 Werk en inkomen in een lokale economie
4 A Economie en werkgelegenheid
4 B Sociale zaken

5 Onderwijs en studentenstad
5 A Ieder kind telt mee
5 B Aanpakken segregatie
5 C Den Haag als studentenstad

6 Zorg en welzijn in een sportieve stad
6 A Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
6 B Welzijn
6 C Jeugdzorg
6 D Sport

7 Een stad met meer fietsers en minder auto’s
7 A Minder autoverkeer
7 B Meer fietsen en wandelen
7 C Openbaar vervoer, vervoer per water en vliegverkeer
7 D Verkeersveiligheid

8 Sociale en inclusieve stad
8 A Emancipatie
8 B Integratie en discriminatie
8 C Veiligheid voor iedereen

9 Democratisch bestuur
9 A Open bestuurscultuur
9 B Ruimte voor de burger
9 C Transparantie en privacy
9 D Gastvrije demonstratiestad

10 Financiële bijlage  – (zie pagina 35,36,37 van Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 Haagse Stadspartij)

 

Verantwoording

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programma­ commissie van de Haagse Stadspartij (Peter Bos, Juliette Santegoeds, Joeri Oudshoorn en Sanne van der Gaag). De inhoud van het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenspraak met leden van de Haagse Stadspartij. Met dank aan input vanuit betrokken Haagse organisaties.

Deel dit artikel en help Joeri aan voorkeursstemmen: