Welkom op de Joeri Oudshoorn Site

This site is slowly changing shape. More content will be in Eurenglish, i.e. badly written English by this Dutch guy, but understandable for others.

Deze site zal langzaam een metamorphose ondergaan. Er zal meer Engelstalige content komen, en nieuwe artikelen worden voor een groot deel in een nieuwe omgeving geschreven. Deze omgeving is al te bekijken via de Weblog-link in het menu. Hier staan ook nieuwe weblogbijdragen.

Volgend jaar ga ik met vijf anderen een jaar door Europa trekken. Meer informatie daarover kun je vinden op www.25xEurope.com. Deze link is ook links bij de inhoud te vinden.


Weblog

Tuesday august 31st, in Eurenglish
Eeva Kaunismaa and I have a good talk about the Finnish educational system and the role students have in that place. It shows once more that two factors that were destroyed in The Netherlands help a lot. First the Finnish students have a legal place in all governing boards, one third of the boards is from students. Second, the Student Unions have a legal position in Finland. All students are members and they pay for it. This way students have money to spend of their own and they are able to make decent newspapers etc. But maybe even more important is the fact that all students are involved in the Student Union and they know each other far better than they do in the Netherlands. That makes it much more likely that the information is shared and the governing boards (with students) are willing to listen to what those united students have to say. For the international readers I should say that the Dutch position isnŐt so bad at all, compared to other countries. But we definitely can learn al lot of the Finnish.
In the afternoon I left for Holland. I was eating beans like the Finnish do to spend my time at the airport. In the plane I was sitting beside some Dutch women that were complaining all the time. I was glad I had taken some German, Swedish and Austrian student papers with me, so I could pretend not to understand them. It would have been terrible if they had a new person to complain about all things that they had been complaining about to each other for so long. I was tired, feeling lucky I had been to Helsinki and I was impressed reading some articles. I don't know if it had to do with any of these things, or just with the way people in Holland (and especially government and media) are acting lately, but on my way to The Hague I wasn't proud and lucky to be living in Holland anymore. I had always felt so privileged being born in Holland, whether I came back from countries in Europe, Africa, Middle East, Asia or North America. Now I discovered that most people in Holland are not looking for solutions anymore. They are pointing out the problems and blame others. Well, I am tired, maybe I think differently tomorrow.

If you are interested in reading more weblogs, the older ones are here(including some in Eurenglish), and new items are here.

Wil je meer oude bijdragen aan mijn publiek dagboek lezen, dan vind je die onder de rubriek 'persoonlijk' bij 'Weblog: publiek dagboek'


Nieuwskeuze

vrijdag 3 oktober 2003
In trouw: 'Hoogleraar begrijpt dierenactivisten wel' En in het artikel: 'Terroristen? Welnee.' Professor Dirk Boon, hoogleraar Dier en recht aan de Universiteit van Utrecht is aan het woord. 'Het is burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat mag, als een onderwerp heel netelig ligt, wat mij betreft nog best ver gaan.'
Ik ben het met deze hoogleraar eens, al zullen we ieder een eigen idee hebben over wat 'best ver' is.
De manier waarop wij met dieren omgaan is echt heel slecht. En de politieke roep dat mensen goedkoop vlees willen, en dat het daarom mag, is een idiote vlucht voor de werkelijkheid. Als mensen graag vergelding of vermaak willen, hangen we ook geen mensen op aan een boom op een dorpsplein. Het is de taak van mensen individueel, en van de politiek collectief, om zorg te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Daarover zijn we het eens. Maar mensen kunnen alleen op kleine schaal bijdragen aan verbetering.
Als je wilt dat je straat schoon is, dan kun je daar zelf aan meehelpen. En als je wilt dat sommige dieren een beter leven krijgen, kun je daar zelf een bijdrage aan leveren. Maar het is heel moeilijk om als persoon een bijdrage te leveren als het om zaken gaat die voor iedereen of overal zouden moeten gelden. De randen van wat geoorloofd is worden bepaald door de politiek.
Wanneer het door de politiek gestelde speelveld te sterk afwijkt van wat mensen redelijk vinden, ontstaat er een spanning. Die spanning zie je, zoals Boon in het artikel zegt, bij emancipatiebewegingen als abortus, eutanasie, kernenergie en stakingsrecht. Boon: 'Elke keer is er een sterke roep om politiek ingrijpen, het gaat om principi‘le keuzes'. Het woord spanning is eigenlijk te zwak, denk ik. Het gaat om een paradigma, een vanzelfsprekende zienswijze, die veranderd moet worden. De eerste voorvechters komen vaak uit relatief radicale kring, langzaam komen er steeds meer voorvechters en raken steeds meer mensen aan de nieuwe zienswijze gewend. Ergens tussen dat moment en het moment dat vrijwel iedereen zich de nieuwe zienswijze eigen heeft gemaakt, moet de politiek een omslag maken. De aandacht voor dierenrechten - of eigenlijk de afschuw voor het dierenleed - is de afgelopen jaren flink gegroeid. Crises als MKZ en varkenspest hebben mensen bewust gemaakt van het leed, en de vreemde economische krachten die daarachter zitten. De vogelpest-crisis heeft volgens mij een omslag teweeg gebracht, met name door de keuze van de overheid ook hobbiekippen aan te pakken. Mensen willen dat de dieren het beter krijgen, en zullen de gevolgen - duurder vlees - accepteren. Dat doen ze immers ook bij accijns. Het is nu de politiek die aan zet is.
Over de hobbiekippen heb ik indertijd een opiniestuk geschreven, dat hier te lezen is.

Wil je meer 'opmerkelijk nieuws' lezen, dan vind je die onder 'Opmerkelijk nieuws'

Agenda

Af en toe doe ik iets, waar anderen aan mee kunnen doen. Die activiteiten zet ik in mijn agenda. Wil je mee? Mail me dan tijdig: agenda@joerioudshoorn.nl

* Demonstratie Scouting (Den Haag)
Woensdag 8 oktober wordt er gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op scouting. Meer informatie over het hoe en waarom via www.actie.scouting.nl. De demonstratie vindt plaats tijdens het overleg van de commissie VWS (waar de subsidie van scouting onder valt) in de Tweede Kamer. Ik probeer bij deze commissievergadering aanwezig te zijn.

* Bezoek aan Europees Parlement (Straatsburg)
Er is daar een debat over patenten op software
Vertrek op maandag 22 september, debat dinsdag 23 september, daarna 's middags terug.


Politieke ideeen

maandag 29 september 2003
Kennis moet vrij beschikbaar komen voor iedereen. Het beschermen van kennis, zodat het niet door anderen wordt gebruikt, moet worden afgeschaft.

Het bovenstaande is bijgewerkt in rubriek 'politiek' onder 'patent afschaffen'


Wijzigingen

De afgelopen maand hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:

  • 03-10-2003 Column 'hobby-dier' toegevoegd. Deze column was al in mei geschreven.
  • 29-09-2003 Site is weer on-line..
  • 06-01-2003 'Mijn kleine wereld bevat inmiddels 35 foto's

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen op mijn site, waaronder toevoeging van items, abonneer je dan nu op de nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar nieuwsbrief@joerioudshoorn.nl.Deze website wordt thuis gehost via Mac OSX en Planet Comfort ADSL (MxStream).